| 22.08.2023

Hanken får EU-finansiering för att främja cirkulär ekonomi inom humanitärt arbete

Tomma flaskor sorteras i skräpkorgar
Klimatförändringarna är i dagens läge en stor orsak till olika biståndsoperationer. Samtidigt bidrar humanitärt arbete också till förorening och miljöförstöring. Svenska handelshögskolan (Hanken) har tilldelats över 270 000 euro i EU-medel för ett forskningsprojekt som ska dra upp riktlinjer för och främja cirkulär ekonomi inom den humanitära sektorn.

WORM (som står för ”Waste in Humanitarian Operations: Reduction and Minimisation”) är ett två år långt projekt som startar i januari 2024. Hanken fungerar som ledare för projektet.

Forskningsprojektet fokuserar på två områden: fältsjukhus samt humanitära försörjningsprogram som är inriktade på avfallshantering. Projektet ska exempelvis titta på integreringen av biobaserade tekniska innovationslösningar i ett humanitärt sammanhang, möjligheten att använda upphandling för att minska mängden avfall och skapa innovativa lösningar, samt hur avfallshanteringen kan förbättras.

Gyöngyi Kovacs
Gyöngyi Kovács

– Vissa miljöinitiativ kan få oavsiktliga konsekvenser. WORM analyserar några av dessa, som till exempel behovet av biologiskt nedbrytbara material som samtidigt måste vara slitstarka och robusta, biologisk nedbrytbarhet kontra hygienkrav i medicinska miljöer och hur en ökad användning av biobaserade material kan påverka livsmedelssäkerheten, förklarar Gyöngyi Kovács, som är Erkko-professor i humanitär logistik på Hankens HUMLOG-institut Opens in new window .

WORM för samman humanitära organisationer både inom medicinska områden och försörjningsprogram, leverantörer av upphandlingstjänster, logistiktjänster samt avfallshanteringstjänster och akademiska aktörer. Projektet har deltagare från låg- och medelinkomstländer, till exempel Kenya och Vietnam, eftersom humanitära insatser ofta genomförs i dessa miljöer.

– Det pågår redan omfattande åtgärder för att minska miljöpåverkan från humanitärt arbete. WORM-projektet vill samordna arbetet mellan de olika humanitära organisationerna, konstaterar Kovács.

WORM-projektet finansieras av Horizon Europe som är EU:s viktigaste finansieringsprogram för forskning och innovation. Hela anslaget uppgår till omkring 1 500 000 euro.

Anbuds- och projekt-ID
Projekt: 101135392 — WORM
Anbud: HORIZON-CL6-2023-CIRCBIO-01-06