Nyhetsarkiv

A person holding a futuristic globe
|
18.08.2023
Hankens beräknade koldioxidutsläpp år 2022 är 463 CO2 metriska ton.
|
19.04.2023
Rapporten omfattar Hankens hållbarhetsaktiviteter under 2020-2022.
Nature showing in a glass ball
|
06.04.2023
Hur klarar sig Hanken i sin ambition att erbjuda en ansvarsfull ekonomutbildning? Svaret finns i högskolans senaste PRME-rapport för åren 2020-22 som nyligen publicerats. Hanken är också en del av Klimatuniversitetet, som erbjuder hållbarhets- och klimatkurser öppna för alla.
|
03.03.2023
Members of Hankens Sustainability group and the inspector form WWF Green office participated in the audit.
Employee sustainability survey
|
13.06.2022
Fakultet, administrativ personal och doktorander, var vänliga och svara på denna anonyma enkät om hållbarhet inom utbildning, forskning och vår arbetsgemenskap. Frågorna anpassas enligt respondentens bakgrundsinformation, men enkäten tar max 20 minuter att svara på.
Employee sustainability survey
|
31.05.2022
Fakultet, administrativ personal och doktorander, var vänliga och svara på denna anonyma enkät om hållbarhet på Hanken (DL 17.6.2022). Frågorna anpassas enligt respondentens bakgrundinformation, men enkäten tar max 20 min att svara på.
Textmessage survey
|
19.05.2022
Tisdagen 24.5 kommer vi att skicka ett textmeddelande till dig som examensstuderande på Hanken för att be om feedback om dina studier och hållbar utveckling vid Hanken.
Green plants growing and symbolising sustainable development
|
12.04.2022
Hankens kolioxidavtryck för 2021 är klar.
Hanken studenter
|
11.03.2022
Den ideella föreningen Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) har publicerat ett ställningstagande som formulerar organisationens definition av mångfald, rättvisa, inkludering och tillhörighet inom handelsutbildningar.
Gröna blad på svart bakgrund
|
10.11.2020
Den här hösten har Hanken ytterligare breddat sina satsningar kring hållbar utveckling. Högskolan har godkänts som medlem i nätverket Sustainable Development Solutions (SDSN) och står nu som medvärd för Global Business School Networks (GBSN) konferens.
PRME SIP Report
|
25.06.2020
Den 18 juni 2020 tilldelades Hanken en utmärkelse för utmärkt rapportering gällande ansvarsfull ekonomutbildning på högskolan, i stark konkurrens av 500 rapporter på PRME Global Forum. Hanken fick en särskild eloge för hur man rapporterar målen för hållbar utveckling.
Hankens huvudbyggnad med flaggorna i topp.
|
04.02.2020
Hanken har formellt implementerat ansvarsfull ekonomiskutbildning sedan 2008 och skolans kontinuerliga engagemang har lett till dess erkänsla som så kallad PRME Champions School för fjärde gången i rad.
flaggorna.jpg
|
22.01.2020
Resultaten av den första Positive Impact Rating-undersökningen offentliggjordes under Världsekonomiforumet i Davos 22.1.2020. Enligt Hanken Svenska handelshögskolans studenter är högskolan på god väg att uppnå en positiv samhällelig inverkan.
Person använder laptop.
|
14.01.2020
Två nya MOOC-kurser (Massive Open Online Course) lanseras på inlärningsplattformen Future Learn, som har miljoner användare runt om i världen. Kurserna är öppna för alla.
Blocks with the SDG goals
|
20.11.2019
Hanken undertecknade 8.11.2019 ett klimatfördrag, SDG Accord, som är universitetssektorns hållbarhetsinitiativ och ett svar på de globala klimatmålsättningarna.
IAU:s projekt Aiming higher
|
18.11.2019
Hanken Svenska handelshögskolan har blivit utvald som ett av de 21 universitet globalt och enda nordiska universitetet, som deltar i serien Aiming Higher som görs av BBC StoryWorks.
SDG week
|
04.11.2019
Hanken uppmärksammar FN:s globala mål för hållbar utveckling med Sustainable Development Goals-veckan både i Helsingfors och i Vasa den 19–26 november. Alla evenemang och utställningar är gratis och de flesta är öppna för alla.
Sustainability challenge
|
17.10.2019
Hanken har lanserat en hållbarhetstävling där olika team utmanas i hållbarhetsaktiviteter. Tävlingen pågår mellan 9.9-3.11.2019.
|
16.05.2019
Projektkursen i CSR och humanitär logistik ger studenter praktisk erfarenhet av verkliga företagsansvars- (CSR) och humanitära logistikfrågor genom nära samarbete med organisationer.
|
04.04.2019
Du kan nu märka dina forskningsresultat i Haris med ett eller alla 17 mål för hållbar utveckling som nyckelord.