| 12.04.2022

Hankens koldioxidavtryck 2021

Hankens kolioxidavtryck för 2021 är klar.

Hankens beräknade koldioxidutsläpp från 2021 är 556 tCO2eqv. Detta inkluderar utsläpp från arbetsresor, elektricitet, värme, pappersanvändning, IT produkter och avfall. Vår största kategori för CO2 avtrycket var fjärrvärme, som står för cirka 50% av den totala mängden utsläpp under 2021. Kategorin för arbetsresor innehåller flygresor och tåg (0.04 tCO2).

Carbon footprint 2021

Fjärrvärmen i Helsingfors kommer att vara koldioxidneutral från och med 2022, vilket leder till cirka 300 tCO2eqv mindre utsläpp årligen. Vår elförbrukning är koldioxidneutral vilket har sänkt utsläppen med cirka 130 tCO2 från tidigare år. Fjärrvärmen i Vasa kommer vara koldioxidneutral från och med 2023. 

Observera att dessa siffror utgör de beräknade utsläppen, Hankens koldioxidavtryck är i verkligheten större än så här. Vårt primära verktyg för CO2 kalkylerna är WWF Green Office Climate Calculator. Vi arbetar för att kunna inkludera flera Scope 3 kategorier i våra beräkningar i framtiden. Hanken har kompenserat för våra beräknade utsläpp  2019 och 2020

För mer information om hur beräkningarna har gjorts och detaljer om specifika beräkningskategorier vänligen kontakta prme@hanken.fi.

För mera information om vårt miljöarbete och våra miljömål, besök våra hållbarhetssidor

Tags