| 04.02.2020

Hankens långvariga engagemang för ansvarsfull ekonomutbildning fick erkänsla vid Världsekonomiskt forum i Davos

Hankens huvudbyggnad med flaggorna i topp.
Hanken har formellt implementerat ansvarsfull ekonomiskutbildning sedan 2008 och skolans kontinuerliga engagemang har lett till dess erkänsla som så kallad PRME Champions School för fjärde gången i rad.

Den 22 januari vid Världsekonomiskt forum (World Economic Forum) i Davos, Schweiz tillkännagav sekretariatet för det av FN-stödda nätverket Principles of Responsible Management Educations (PRME) officiellt namnen på de 36 handelshögskolorna som valts ut bland 814 PRME-medlemmar världen över som PRME Champions perioden 2020–21.

PRME Champions-gruppen har valts utgående från skolornas tanke- och handlingsledarskap för hållbar utveckling och för befrämjande av ansvarsfull ekonomutbildning inom det globala PRME-nätverket. PRME Champions-skolorna kommer under 2020–2021 att bära ansvar för internationellt samarbete och aktivt engagemang för ansvarsfull ekonomutbildning, med det underliggande uppdraget att förverkliga de globala målen för hållbar utveckling (SDG). Som ett exempel kommer Champions-skolorna att tillsammans för att skapa en handlingsplan för SDG-integrationen vid handelshögskolor, som sedan kan användas som en resurs av handelshögskolor globalt.

”Hankens aktiva engagemang i Champions-nätverket under de senaste sju åren, liksom med det bredare PRME-samhället under nästan ett decennium, har noterats och vi på PRME-sekretariatet är mycket hedrade och glada över att ha Hanken ombord för nästa PRME Champions period 2020–21 cykel ”, säger Nikolay Ivanov, manager vid PRME under FN:s Global Compact Office.

”Genom att vara en del av Champions-nätverket ger det oss en plattform för att vara en föregångare i världen när det gäller att integrera ansvar och hållbarhet i vår läroplan, forskning och partnerskap, samt att utbyta kunskap med andra PRME Champions-handelshögskolor. Det gör också att vi kan utmana PRME-skolor med målet att främja ansvarsfull ledarutbildning ”säger rektor Karen Spens.

Principes for Responsible Management Education (PRME) är ett initiativ som stöds av FN och som grundades 2007 för att höja profilen för hållbarhet i handelshögskolor runt om i världen, samt för att förse ekonomistuderande med kunskap och förmåga att uppnå förändring. Hanken var det första universitetet i Finland som undertecknade PRME i april 2008 och blev medlem i PRME Champions-gruppen för första gången 2013. Mer information om vårt tidigare arbete finns i PRME-rapporten.

Mer Information:
Sanchi Maheshwari
Social responsibility coordinator
prme@hanken.fi

Related content