| Personalinfo

Personalinfo

|
Styrelsen för Stiftelsen Svenska handelshögskolan har utsett Mia Bengts till ombudsman för Stiftelsen från den 1.8.2023. Mia Bengts är ekonomie magister från Hanken och jur.kand från Helsingfors universitet. Stiftelsens nuvarande ombudsman Paul Taimitarha går i pension den 1.9.2023.
|
ED Johanna Gummerus har blivit utsedd till ny professor i marknadsföring vid Svenska handelshögskolan. Professor Gummerus har en lång och varm relation till Hanken. Hon utexaminerades från högskolan år 2011 och har trivts så bra att hon jobbat här sen dess.
|
ED Jennie Sumelius har utsetts till professor i företagsledning och organisation vid Svenska handelshögskolan. Professor Sumelius har en lång bakgrund på Hanken både som student och som arbetskollega på olika positioner.
|
Fakultet, administrativ personal och doktorander, var vänliga och svara på denna anonyma enkät om hållbarhet inom utbildning, forskning och vår arbetsgemenskap. Frågorna anpassas enligt respondentens bakgrundsinformation, men enkäten tar max 20 minuter att svara på.
Tags
|
Fakultet, administrativ personal och doktorander, var vänliga och svara på denna anonyma enkät om hållbarhet på Hanken (DL 17.6.2022). Frågorna anpassas enligt respondentens bakgrundinformation, men enkäten tar max 20 min att svara på.
Tags
|
Professor emeritus Christian Grönroos har kallats till hedersdoktor vid Hasselt University i Belgien. Han mottar hedersdoktoratet den 24 maj 2022.
|
Hanken erbjuder sin personal ett coaching-program som tittar närmare på hur man kan hantera arbetslivets förväntningar, arbetsbelastningen, tidshantering och hur lära sig mera om social interaktion. Kärnan i budskapet är hur vi kan skapa en så bra arbetsvardag och -gemenskap som möjligt.
|
ED Martin Fougère har utsetts till professor i företagsledning och politik vid Svenska handelshögskolan.
|
I rekryteringen av ny rektor som inleddes 10.3.2022 genomförs genom två parallella processer. Dels har sökande själva kunna lämna in ansökan, dels arbetar en extern konsult med direktrekrytering. Båda kanalerna har varit aktiva och tagit fram kandidater som uppfyller de formella kraven.
|
ED Daniel Pasternack har 1.10.2021 blivit utnämnd till Professor of Practice vid Hanken för en period på tre år. Pasternack har en bakgrund som företagare och är VD för förmögenhetsförvaltningsbolaget Elite Alfred Berg.