| Personalinfo
Personalinfo
|
Fakultet, administrativ personal och doktorander, var vänliga och svara på denna anonyma enkät om hållbarhet inom utbildning, forskning och vår arbetsgemenskap. Frågorna anpassas enligt respondentens bakgrundsinformation, men enkäten tar max 20 minuter att svara på.
Tags
|
Fakultet, administrativ personal och doktorander, var vänliga och svara på denna anonyma enkät om hållbarhet på Hanken (DL 17.6.2022). Frågorna anpassas enligt respondentens bakgrundinformation, men enkäten tar max 20 min att svara på.
Tags
|
Professor emeritus Christian Grönroos har kallats till hedersdoktor vid Hasselt University i Belgien. Han mottar hedersdoktoratet den 24 maj 2022.
|
Hanken erbjuder sin personal ett coaching-program som tittar närmare på hur man kan hantera arbetslivets förväntningar, arbetsbelastningen, tidshantering och hur lära sig mera om social interaktion. Kärnan i budskapet är hur vi kan skapa en så bra arbetsvardag och -gemenskap som möjligt.
|
ED Martin Fougère har utsetts till professor i företagsledning och politik vid Svenska handelshögskolan.
|
I rekryteringen av ny rektor som inleddes 10.3.2022 genomförs genom två parallella processer. Dels har sökande själva kunna lämna in ansökan, dels arbetar en extern konsult med direktrekrytering. Båda kanalerna har varit aktiva och tagit fram kandidater som uppfyller de formella kraven.
|
ED Daniel Pasternack har 1.10.2021 blivit utnämnd till Professor of Practice vid Hanken för en period på tre år. Pasternack har en bakgrund som företagare och är VD för förmögenhetsförvaltningsbolaget Elite Alfred Berg.
|
Tre amerikanska forskare kommer att gästa Hanken under våren 2021 inom ramen för Hankens samarbetsavtal med Fulbright Center. Professorerna Nezih Altay, Brian Gibson och Leigh Anne Liu kommer att forska vid Hanken och hålla öppna seminarium om sina resultat. Mera information om seminarierna publiceras på Hankens webbsidor under våren.
|
Hankens styrelse har på sitt möte 1.3.2021 utsett Charlotta Collén, politices licentiat, till ny direktör för den enhet vid Hanken som ansvarar för forskning, näringslivsrelationer och internationella ärenden.
|
Christina Dahlblom har utsetts till Professor of Practice vid institutionen för företagsledning och organisation från och med den 3 november 2020. Dahlblom vill bidra till att skapa ännu tätare nätverk och dialog mellan Hanken och näringslivet, för att hjälpa Hanken utveckla samarbete, forskning och undervisning som ger mervärde för både Hanken, företag och samhället.