| 25.06.2020

Hanken belönad för bästa rapport gällande ansvarsfull ekonomutbildning

PRME SIP Report
Den 18 juni 2020 tilldelades Hanken en utmärkelse för utmärkt rapportering gällande ansvarsfull ekonomutbildning på högskolan, i stark konkurrens av 500 rapporter på PRME Global Forum. Hanken fick en särskild eloge för hur man rapporterar målen för hållbar utveckling.

Hanken har undertecknat Principerna för ansvarsfull ekonomutbildning (PRME) redan i april 2008 och har sedan dess rapporterat om hur högskolan implementerat principerna vartannat år (5 rapporter).

– Hanken har varit en föregångare i rapportering gällande implementering av ansvarsfull ekonomutbildning och målen för hållbar utveckling. Det faktum att Hanken har vunnit utmärkelsen tre gånger under de senaste tio åren understryker det här, säger Mette Morsing, chef för PRME-sekretariatet.

Rapporten belyser de framsteg som Hanken har gjort under rapporteringsperioden 2016-2018 när det gäller att implementera PRME och målen för hållbar utveckling på institutionell strategisk nivå i undervisningen, forskningen, partnerskap och organisationspraxis. Den beskriver också de utmaningar som skolan står inför och hur man tänker uppnå sina målsättningar.

– Hanken är ett föredöme både gällande implementering och rapportering för andra skolor. Som kunskapsledare inom området är Hanken också en del av den prestigefyllda PRME Champions Group. Jag gratulerar Hanken för denna prestation, säger Mette Morsing.

Hanken delar priset med Copenhagen Business School i Danmark och Deakin Business School i Australien.

Du kan läsa rapporten här.
Information om samhällsansvar och hållbarhetsaktiviteter på Hanken hittas här.

Mera information:

Sanchi Maheshwari
Koordinator för samhällsansvar
Sanchi.maheshwari@hanken.fi