| 31.05.2022

Anonym hållbarhetsenkät för anställda och doktorander: gör din åsikt hörd!

Fakultet, administrativ personal och doktorander, var vänliga och svara på denna anonyma enkät om hållbarhet på Hanken (DL 17.6.2022). Frågorna anpassas enligt respondentens bakgrundinformation, men enkäten tar max 20 min att svara på.

Vartannat år kartlägger Hanken anställdas åsikter om hur hållbarhet och ansvarsfullhet har integrerats inom vår verksamhet. Enkäten är indelad i sex olika sektioner och består av påståenden på en Likertskala (1= starkt av annan åsikt, 3 = neutral, 5= starkt av samma åsikt) samt frivilliga öppna frågor. Var vänlig och svara enligt din egen uppfattning, på basis av dina upplevelser. OBS! Om något påstående känns som om du inte kan ta ställning till det så kan du välja alternativet "Skip".

Enkätens struktur:

  1. Respondent bakgrundsinformation
  2. Hankens syfte och värderingar 
  3. Undervisning
  4. Forskning 
  5. Partnerskap och dialog 
  6. Organisatorisk hållbarhet

Svaren från enkäten används för att sammanställa Hankens PRME rapport som publiceras vid årskiftet 2022-23. Svaren stöder även formuleringen av Hankens hållbarhetsmål för kommande åren.

Enkäten (kräver inlogg)

Svenska: https://forma.hanken.fi/lomakkeet/2440/lomake.html

Engelska: https://forma.hanken.fi/lomakkeet/2401/lomakkeet.html

Om du vill diskutera Hankens hållbarhetsarbete, kan du även boka en tid med Hankens koordinator för socialt ansvar, Elise Wegelius, via denna länk: https://doodle.com/bp/elisewegelius/hanken-sustainability-interview-

Frågor eller respons kan riktas till 

Elise Wegelius

Koordinator, socialt ansvar 

elise.wegelius@hanken.fi 

 

Tags