| 19.04.2023

Hållbarhetsrapport Hanken 2020-2022 (PRME)

asd
Rapporten omfattar Hankens hållbarhetsaktiviteter under 2020-2022.

Som medlemsuniversitet i PRME - Principerna för ansvarsfull ledarskapsutbildning, rapporterar Hanken om aktiviteterna kring framsteg för hållbarhetsarbete inom utbildning, forskning och organisation. Rapporten kartlägger Hankens läge för att nå 2030 målet enligt PRME principerna:
 
Princip 1 | Syfte
Princip 2 | Värderingar
Princip 3 | Metod
Princip 4 | Forskning
Princip 5 | Partnerskap
Princip 6 | Dialog
Princip 7 | Organisatorisk hållbarhet  (Tillägg)

Läs nya rapporten här:

 

Principerna för ansvarsfull ekonomutbildning (PRME) är ett globalt nätverk initierat av FN, som syftar till att uppmuntra och inspirera ansvarsfull ledarskaputbildning. Dess uppgift är att förändra och påverka ekonomutbildningen till att utbilda ansvariga ledare. För mer information om PRME, besök: https://www.unprme.org/

Mera information om PRME och rapporten ges av:
Enni Nokkosmäki
PRME Kordinator
e-post: prme@hanken.fi

 

Tidigare rapporter | Hållbarhet på Hanken