| 10.11.2020

Hanken stärker sitt engagemang inom hållbar utveckling

Den här hösten har Hanken ytterligare breddat sina satsningar kring hållbar utveckling. Högskolan har godkänts som medlem i nätverket Sustainable Development Solutions (SDSN) och står nu som medvärd för Global Business School Networks (GBSN) konferens.

Rektor Karen Spens höll ett av öppningsanförandena på GBSN:s årliga konferens som inleddes 9.11.2020. De övriga inledningstalen hölls av representanter från Cornell University och MIT från USA, samt Monash University i Australien.

- GBSN är ett nätverk med över 70 ledande handelshögskolor som alla arbetar för att stärka ekonomisk utbildning i utvecklingsländerna genom olika initiativ. Hanken bidrar genom att erbjuda två stipendier åt studenter från GBSN-medlemsuniversitet i utvecklingsländerna för studier vid vårt tvååriga magisterprogram, säger Karen Spens.

I början av oktober blev Hanken också upptagen som medlem i det globala nätverket Sustainable Development Solutions Network (SDSN). Genom att gå med i detta nätverk vill Hanken stöda hållbar utveckling genom att bidra till samhällsdiskussionen och problemlösningen kring dessa utmaningar.

Hanken strävar också efter att utveckla utbildningsinitiativ och forskning kring hållbar utveckling. I april 2008 blev Hanken, som den första finländska högskolan, godkänd som medlem i FN:s initiativ PRME genom att underteckna principerna för ansvarsfull ekonomutbildning.

– Medlemskapet i SDSN kompletterar vårt medlemskap i PRME och befäster vårt mål att bedriva forskning om de globala målen för hållbar utveckling och att uppnå samhällseffekter med vår forskning. Vi ser fram emot detta tillfälle att lära, växa och förnya oss och göra Hanken 2030 till verklighet, kommenterar Spens.

SDSN arbetar under FN: s överinseende för att koppla kunskap till åtgärder för att förverkliga de globala målen för hållbar utveckling och Paris klimatavtal. Bland medlemmarna finns också andra finländska universitet, bl.a. Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet och Tammerfors universitet.

För mera information om Hankens satsningar på hållbarhet:

Sanchi Maheshwari
Koordinator för samhällsansvar
prme@hanken.fi
+358 50 468 7794

 

Tags