|
Dessa turbulenta tider har haft en positiv inverkan på privata, offentliga, statliga samt civila aktörers kreativitet.
|
Under Covid-19 börjar pågående diskussion förvandlas till konfrontation – vem ska man skylla på då någonting görs eller inte görs, vad är rätt och vad är fel, vad är sant och vad är falskt.
|
11.11.2020
Sustainable strategy in turbulent times - Key factors for renewal
|
I den utsträckning som covid-19-pandemin kan förändra vissa grundläggande mönster i konsumentbeteenden måste företagen noga överväga hur de kan anpassa sin marknadsstrategi och taktik i enlighet med detta.
|
HUMLOG-institutet koordinerar ett stort forskningsprojekt där forskarna undersöker bland annat hur olika länder hanterat covid-19-pandemin, hur ekonomin påverkas och hur vilseledande information i sociala medier sprids och ska tacklas.
|
27.05.2020
Sustainable strategy in turbulent times - key factors to recover from Covid-19
|
Hankens forskare och experter är tillgängliga för media och svarar gärna på frågor relaterade till coronavirusepidemin - på svenska, finska och engelska. Vi har specialkompetens inom bland annat konsument-, entreprenöriellt och företagsbeteende.
|
Rektors hälsning åt studenter och personal under coronaepidemin.