| 10.11.2020

Innovationer i kristider

A puzzle and a hand
Dessa turbulenta tider har haft en positiv inverkan på privata, offentliga, statliga samt civila aktörers kreativitet.

Även om en del av innovationernas kännetecknande problemområden är tydligt kopplade till den rådande pandemisituationen har andra problemområden ändå mer långsiktiga följder för utveckling och planering av innovationer överlag.”

Idag på CERS bloggen (på engelska) frågar professor Kristina Heinonen vad vi kan lära oss av innovationer i kristider.