|
Vi ordnar flera olika evenemang varje år som behandlar hållbarhetsteman. Här framhävs en del av våra återkommande evenemang.
Tags
|
Vi samarbetar med andra universitet, organisationer, företag och andra samhällsaktörer på flera olika sätt i utbildning och forskning.  Nedan lyfter vi fram några exempel. 
Tags
|
En av våra strategiska mål inom forskning är att stärka kopplingen till företagsvärlden. Forskare vid Hanken samarbetar med andra unviersitet, företag och samhällsaktörer inom olika projekt som främjar hållbar utveckling och jobbar för FNs Globala mål.
Tags
|
Här hittas mera information om hållbarhet och företagsansvar inom vår undervisning.
Tags
|
Jämnlikhet mellan könen och förebyggandet av all form av trakasserier är ytterst viktigt för oss och handelshögskolor som utbildar framtida chefer.
Tags
|
Här kan du läsa mera om vårt miljö- och välmåendearbete på campus i Vasa och Helsingfors.
Tags
|
Hanken anser att välmående på arbetsplatsen är ytterst viktigt.
Tags
|
SDG Dashboard är en dataanalys platform som stöder universitet och högskolor i rapporteringen av FNs Globala mål för hållbar utveckling och i delandet av bästa tillvägagångssätt.
Tags
|
Vi värdesätter växelverkan med företag, nätverk, forskningssamarbete och studentkontakter som inspirerar och medför påtagliga hållbarhetsinitiativ i samhälle, nationellt, globalt och inom Hanken.
Tags
|
Här hittas de institutioner och kunskapscenter på Hanken som arbetar med frågor som nära berör hållbar utveckling.