|
FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter lanserades 2011, men det finns endast lite konsistens i när det gäller till vilken grad och med vilka medel företag implementerar mänskliga rättigheter och följer dessa principer.
Tags
|
26.01.2021
Hanken står värd för ett slutseminarium inom forskningsprojektet SIHTI (Status of Human Rights Performance of Finnish Companies). Seminariets språk är finska.
Tags
|
Hanken fattade i fjol beslut om att bli koldioxidneutralt senast år 2030. Som ett steg mot detta mål har Hanken nu kompenserat för sina utsläpp 2019.
Tags
|
22.01.2021
Doktorand Yewondwossen Tesfaye Gemechu disputerar i logistik och samhällsansvar på avhandlingen "Neoliberalism in everyday governmentality: The conduct of rural drinking water and rainwater practices".
Tags
|
En nyintroducerad EU föreskrift kommer förplikta medlemsländerna att implementera skild textilavfallsinsamling senast 2025.
Tags
|
Den här hösten har Hanken ytterligare breddat sina satsningar kring hållbar utveckling. Högskolan har godkänts som medlem i nätverket Sustainable Development Solutions (SDSN) och står nu som medvärd för Global Business School Networks (GBSN) konferens.
Tags
|
I den nya samtalspodcasten ”Sustainability Unwrapped” vänder sig forskare från Hanken till experter utanför det akademiska samfundet för att se hur världen kan bli mer hållbar. De första två avsnitten lanserades i början av veckan och nya avsnitt kommer varje måndag. Två avsnitt kommer att släppas varje vecka fram till mitten av december.
Tags
|
11.11.2020
Sustainable strategy in turbulent times - Key factors for renewal
|
Målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG) ingår i FN:s 15-årsplan Agenda 2030 för att främja en hållbar global utveckling. Hanken har utvecklat en MOOC, en online-kurs öppen för alla, om de globala målen och hur vi kan arbeta för att uppnå dessa. Kursen startar på den sociala utbildningsplattformen FutureLearn den 31 augusti. Denna text är en del av denna MOOC och en förhandstitt på några av de frågor vi kommer att ta upp på kursen. Som en del av att lära oss hur de globala målen hanterar miljödimensionen av hållbarheten reflekterar vi över vilka åtgärder som krävs för en miljömässig hållbarhet:
|
Den 18 juni 2020 tilldelades Hanken en utmärkelse för utmärkt rapportering gällande ansvarsfull ekonomutbildning på högskolan, i stark konkurrens av 500 rapporter på PRME Global Forum. Hanken fick en särskild eloge för hur man rapporterar målen för hållbar utveckling.
Tags