|
The whole season available now!
Tags
|
10.11.2022
Welcome to Fazer's keynote and workshop on Current challenges and future opportunities - sustainable sourcing in Fazer’s global food supply chain!
Tags
|
Tune in to the kick-off to SEASON 3 of Hankens sustainability podcast - Sustainability Unwrapped!
Tags
|
Fakultet, administrativ personal och doktorander, var vänliga och svara på denna anonyma enkät om hållbarhet inom utbildning, forskning och vår arbetsgemenskap. Frågorna anpassas enligt respondentens bakgrundsinformation, men enkäten tar max 20 minuter att svara på.
Tags
|
Fakultet, administrativ personal och doktorander, var vänliga och svara på denna anonyma enkät om hållbarhet på Hanken (DL 17.6.2022). Frågorna anpassas enligt respondentens bakgrundinformation, men enkäten tar max 20 min att svara på.
Tags
|
Hankens kolioxidavtryck för 2021 är klar.
Tags
|
17.03.2022
Delta på webbinarium om baslinjer och framtida hållbarhetspolicyn för högskolor i de nordiska länderna. Detta är första i en serie av tre webbinarium om högskolors miljöpåverkan som ordnas av NSCN under 2022.

Tags
|
Vi ordnar flera olika evenemang varje år som behandlar hållbarhetsteman. Här framhävs en del av våra återkommande evenemang.
Tags
|
Hanken anser att välmående på arbetsplatsen är ytterst viktigt.
Tags
|
Här hittas mera information om hållbarhet och företagsansvar inom vår undervisning.
Tags