| 12.03.2020

Att anpassa undervisningen till eventuella coronafall och/eller karantän

Hanken går inför distansundervisning i P4

För att minimera följderna av utebliven undervisning för de studerande uppmanas den undervisande personalen att vid behov utnyttja alla tillbudsstående online-verktyg för att kunna genomföra de kurser som skall ges i P4.

Mera information hittar du på sidan om Din undervisning vid pandemi