|
Under Covid-19 börjar pågående diskussion förvandlas till konfrontation – vem ska man skylla på då någonting görs eller inte görs, vad är rätt och vad är fel, vad är sant och vad är falskt.
|
Vi övergår från den dominerande Budskapslogiken till en reviderad logik: Lärandelogiken.
|
Communication Clinic, som ordnas i Textlabbet, har som mål att ge personligt stöd till alla Hanken-studenter som vill bli bättre på att kommunicera på engelska.
|
Nokia Distinguished Chair innehas läsåret 2016-2017 av professor Carol Tenopir från University of Tennessee, USA.
|
Teamet för marknadsföring och kommunikation nås bäst på info@hanken.fi och består av följande personer: