| 04.11.2020

Mitt bästa råd under Covid-19: Håll ögonen på bollen

A puppy sleeping on a laptop on a sofa
Under Covid-19 börjar pågående diskussion förvandlas till konfrontation – vem ska man skylla på då någonting görs eller inte görs, vad är rätt och vad är fel, vad är sant och vad är falskt.

Särskilt i online världen följer diskussionerna ett allt mer otäckt mönster. ”Om du inte håller med mig, är du emot mig” gäller nu.”
CERS bloggen skriver Johanna Gummerus (på engelska) om kommunikationsklimatet i krissituationer.