| 17.03.2020

Rektors hälsning

Rektors hälsning - Karen Spens
Rektors hälsning åt studenter och personal under coronaepidemin.

Bästa studenter och personal

Den här våren visade sig bli annorlunda än vad vi hade förväntat oss: coronaviruset förändrade snabbt alla våra planer. Hanken övergick till distansarbete som det första finländska universitetet, och jag gör mitt bästa för att vi alla skulle kunna fortsätta arbetet så smidigt som möjligt.

Jag har stor förståelse för varje lärare som nu har bråttom att överföra sin undervisning till distansundervisning, och för varje studerande som kämpar med sina studier i denna osäkra situation. Jag förstår er oro för tentamina, examina, avhandlingar och framtida jobb.

Men jag vet också hur kompetent och engagerad personal vi har, och jag är stolt över våra duktiga och framgångsrika studenter.

Hälsan är viktigast för oss alla, och ingen vet med säkerhet hur läget kommer att förändras de närmaste dagarna och veckorna. Vi på Hanken håller ihop, även om vi inte nu samlas dagligen. Dela gärna din vardag via sociala medier genom att använda #hankenremote

Distansarbete kan ändå kännas ensamt och ovant. Kom ihåg att hålla kontakt med dina kollegor och studiekompisar. Organisera virtuella kaffepauser och chat-stunder tillsammans. Fråga en vän hur det går. Håll varandra sällskap och ge det stöd som du kan.

Allt går bättre då vi tar hand om varann. Sköt om dig!

Karen
Rektor

Hanken tillhandahåller regelbunden information om undantagssituationen genom att kontinuerligt uppdatera en webbsida, som är den primära informationskanalen. Därtill skickar vi åtminstone i initialskedet också regelbundet e-post om de väsentligaste uppdateringarna.