|
This project focus on delivery mechanisms in to global Covid-19 pandemic and examine solutions to the immediate response phase, especially additional resources used, such as volunteers or military.
|
Rektors hälsning åt studenter och personal under coronaepidemin.
Tags
|
All undervisning, handledning av och studievägledning för studerande ges under resten av vårterminen endast digitalt och eller som självstudier.
|
Här hittar du de senaste rekommendationerna och anvisningarna som Hanken har utfärdat med anledning av coronaviruspandemin (Covid-19). Vi uppdaterar kontinuerligt informationen på de här webbsidorna, som är den primära informationskanalen för personal och studenter. Vi skickar också e-post till både studenter och personal om de väsentligaste uppdateringarna.
Tags