Forskning

News: 
31.8.2017
Open access (OA) är på väg att bli en norm inom vetenskaplig publicering. Vad kräver forskningsfinansiärerna? Har Hanken nått sitt mål för OA-publicering? Vad innebär OA-kravet i de förnyade premieringsriktlinjerna?
News: 
14.6.2017
Finlands Akademi har fattat beslut om att bevilja finansiering för tre forskningsprojekt på Hanken.
News: 
21.10.2016
Nokia Distinguished Chair innehas läsåret 2016-2017 av professor Carol Tenopir från University of Tennessee, USA.
News: 
6.10.2016
Hankens doktorand Annamari Tuoris doktorsavhandling har blivit vald till en av de tio bästa avhandlingarna I EDAMBAs tävling 2016.