|
21.03.2024
En ny seminarieserie ordnad av institutionen för redovisning och handelsrätt.

Lee Parker will talk about his new research: Third Sector Crisis Management & Resilience: Messages for Accountability & Sustainability

"This paper forms the basis for the presentation which will also extend to consider further implications for organisational accountability and sustainability in the face of a global environment of ongoing natural and humanitarian crises."
|
En av våra strategiska mål inom forskning är att stärka kopplingen till företagsvärlden. Forskare vid Hanken samarbetar med andra unviersitet, företag och samhällsaktörer inom olika projekt som främjar hållbar utveckling och jobbar för FNs Globala mål.
Tags
|
Som en del av vår strategi strävar vi efter att ansvarsfullhet och hållbarhet förespråkas i forskning. För att uppnå detta försöker vi uppmuntra forskare att lägga resurser på open science och open access publiceringar, samt förväntas alla forskare att koppla sin forskning och sina resultat till FNs Globala mål för hållbar utveckling.
Tags
|
Människor hörs ofta kritisera vetenskapliga artiklar för hur sällan aktuella frågor med verklig arbetslivsrelevans och medföljande praktiska rekommendationer egentligen ligger i fokus.
|
Den finländska forskningen inom marknadsföring har utvecklats från att tjäna det allmänna målet att informera en internationell publik om Finlands utveckling, dess ekonomi, konsumenter och företag.
|
HUMLOG-institutet koordinerar ett stort forskningsprojekt där forskarna undersöker bland annat hur olika länder hanterat covid-19-pandemin, hur ekonomin påverkas och hur vilseledande information i sociala medier sprids och ska tacklas.
|
Vår kultur har höga förhoppningar på att tekniken ska förbättra våra liv.
|
Covid-19-pandemin belyser kundernas roll inom affärslivet. Många har blivit dramatiskt medvetna om att utan kunder finns ingen affärsverksamhet. Nu när allt har vänts upp och ned är det relevant att reflektera över det här gamla men grundläggande problemet. Inte för att chefer inte skulle känna till det.
|
Forskarna inom ett projekt som fokuserar på Syrien och Ukraina undersöker i vilken form det är bäst att leverera nödhjälp i konflikter. Målet är att skapa riktlinjer för att hjälpa biståndsorganisationer som arbetar i konfliktområden att fatta beslut.
|
Träning i mindfulness har hjälpt många att hitta vägen till ökad koncentration och bättre stresshantering på kontoret, visar en färsk doktorsavhandling. Medan meditationstekniken kan främja sinnesro i dagens brusfyllda arbetsvärld, kommer den emellertid inte att kunna ersätta god arbetsledning, påminner forskare.