|
Människor hörs ofta kritisera vetenskapliga artiklar för hur sällan aktuella frågor med verklig arbetslivsrelevans och medföljande praktiska rekommendationer egentligen ligger i fokus.
|
Den finländska forskningen inom marknadsföring har utvecklats från att tjäna det allmänna målet att informera en internationell publik om Finlands utveckling, dess ekonomi, konsumenter och företag.
|
I den utsträckning som covid-19-pandemin kan förändra vissa grundläggande mönster i konsumentbeteenden måste företagen noga överväga hur de kan anpassa sin marknadsstrategi och taktik i enlighet med detta.
|
Vi övergår från den dominerande Budskapslogiken till en reviderad logik: Lärandelogiken.
|
Covid-19-pandemin belyser kundernas roll inom affärslivet. Många har blivit dramatiskt medvetna om att utan kunder finns ingen affärsverksamhet. Nu när allt har vänts upp och ned är det relevant att reflektera över det här gamla men grundläggande problemet. Inte för att chefer inte skulle känna till det.
|
”Stockmanns är alltid Stockmanns” var det kända varuhusets slogan på 1950-talet. Ny forskning visar att varuhuset introducerade marknadsföringstänkande i Finland redan innan marknadsföring etablerat sig som egen disciplin.
|
27.10.2017
Lotta Vuoristo disputerar i marknadsföring på avhandlingen: Making Sense of Customer Relationships. A Consumer Perspective
|
Kursen Developing Sustainable Brands sammanför studerande med företag som har hållbarhet i kärnan av sitt varumärke.