doktorsavhandling

News: 
6.10.2016
Hankens doktorand Annamari Tuoris doktorsavhandling har blivit vald till en av de tio bästa avhandlingarna I EDAMBAs tävling 2016.
News: 
7.6.2016
EM Jimi Siekkinen disputerar i redovisning på avhandlingen: ”Within and Cross-Country Differences in the Value Relevance of Fair Values
News: 
7.6.2016
EM David González disputerar 8 juni i finansiell ekonomi på avhandlingen ”Essays on Mutual Fund Performance”.
News: 
13.5.2016
EM Yamin Xie disputerar i ämnet finansiell ekonomi
News: 
19.4.2016
FM Sergey Osmekhin disputerar i finansiell ekonomi fredagen den 22 april 2016 i Helsingfors.
News: 
12.4.2016
EM Jesper Haga disputerar i finansiell ekonomi fredagen den 15 april 2016 i Vasa
News: 
9.3.2016
EM Olugbenga Olufeagba disputerar i finansiell ekonomi fredagen den 11 mars 2016 i Vasa.