| 12.04.2016

Doktorsavhandling: Anomalier i prissättning av tillgångar och informationsflöden påverkar aktieutvecklingen

EM Jesper Haga disputerar i finansiell ekonomi fredagen den 15 april 2016 i Vasa

I sin doktorsavhandling ”Essays on Asset Pricing Anomalies, Information Flow and Risk”, tar sig Jesper Haga an två anomalier i prissättning av tillgångar: förhållandet mellan medellångt momentum och kreditgradering liksom det så kallade kreditriskpusslet. Han studerar dessutom hur rapporteringsfrekvensen inverkar på aktieprisets volatilitet. Haga kommer försvara sin doktorsavhandling i finansiell ekonomi på Hanken den 15 april 2016.Enligt Haga är det viktigt att studera anomalier i tillgångars prissättning för att förstå hur olika modeller för tillgångars prissättning klarar sig.”Studier i anomalier av tillgångars prissättning kan ge oss ledtrådar om hur våra prissättningsmodeller kan förbättras och därmed hjälpa oss att förstå den marknadsfriktion som gör att anomalier existerar”, förklarar Jesper Haga.Momentum anomalin syftar på när tidigare högpresterare fortsätter prestera bättre än andra jämförbara tillgångar och vice versa för tidigare lågpresterare. I sin avhandling visar Haga att den optimala tidshorisonten för momentum varierar med kreditvärderingen, då bolag med låg kreditvärdering har starkare kortsiktigt momentum, medan bolag med hög kreditvärdering har starkare mellanlångt momentum. Haga finner därtill att den nyupptäckta bättre prestationen hos medellångt momentum visavi kortsiktigt momentum i huvudsak drivs av bolag med hög kreditvärdighet.I studien om sambandet mellan rapporteringsfrekvens och enskilda aktiers volatilitet, utförd i 14 EU-länder, tyder Hagas resultat på att en mer frekvent rapportering minskar aktiemarknadens volatilitet under lågkonjunktur. I snitt ökar dock enskilda bolags nivå av systemisk risk med en högre rapporteringsfrekvens.Hagas resultat kan vara av värde primärt för investerare och forskare inom finansiell ekonomi, liksom för lagstiftare.EM Jesper Haga försvarar sin doktorsavhandling i finansiell ekonomi: ” Essays on Asset Pricing Anomalies, Information Flow and Risk”.Datum och tid: 15 april 2016, kl. 12
Plats: Festsalen, Svenska Handelshögskolan, Vasa
Opponent: Professor Gregory Koutmos, Charles F. Dolan School of Business, Fairfield University
Kustos: Professor Johan Knif, Svenska HandelshögskolanAvhandlingen kan laddas ner via denna länk:
http://hdl.handle.net/10138/161089Mera information:
Jesper Haga
e-mail: jesper.haga@hanken.fi
Telefon: +358 44 379 7918