| 15.06.2016

Doktorsavhandling: Skattesystemet i Europeiska unionen för företagets överlåtelsevinster samt deras betydelse för och roll i samhällsekonomin

EM och DI Anu Torkkeli disputerar i handelsrätt

I sin doktorsavhandling “Structuring corporate capital gains tax system in the European Union – A comparative Finnish perspective” undersöker Anu Torkkeli beskattningen av företags överlåtelsevinster i de nordiska länderna, Europeiska unionen och Finland. Undersökningen fokuserar främst på företagsskattelagen, men på grund av den tvärdisciplinära karaktären hos beskattningen av överlåtelsevinster finns det också ett samhällsekonomiskt perspektiv i undersökningen.Torkkeli undersöker beskattningen med hjälp av skattejuridisk litteratur och kompletterar analysen med valda rättsfall. I sin undersökning inkluderar hon även de förändringar i beskattningen av överlåtelsevinster som skett före januari 2015.I sin avhandling analyserar Torkkeli det internationella skattesystemet för överlåtelsevinster och diskuterar framtida alternativ för beskattningen av överlåtelsevinster och utmaningar i anslutning till förändringar i beskattningen av överlåtelsevinster.- Vi måste fastställa en korrekt nivå av internationell harmonisering på ett sådant sätt att enskilda länder fortfarande i tillräcklig utsträckning har en egen skattepolitik, konstaterar Torkkeli.Torkkelis undersökning skapar mervärde för samhället på en rad olika sätt.- Undersökningen innehåller en bred analys av internationella modeller för beskattningen av företags överlåtelsevinster. Dessutom diskuteras företags överlåtelsevinster inte endast ur ett rent juridiskt perspektiv, utan fokus ligger också starkt på faktorer bakom skattesystemet för överlåtelsevinster, såsom egenskaper hos ett bra skattesystem, samhällsekonomi och konkurrenskraft samt vilken betydelse och roll företags överlåtelsevinster har för samhällsekonomin, påpekar Torkkeli.Torkkeli avslutar med att diskutera den framtida utvecklingen av beskattningen av företags överlåtelsevinster på EU-nivå. Dessutom tar hon fram ett förslag för en finländsk modell för beskattningen av företags överlåtelsevinster som ett enskilt nordiskt land och som medlemsstat i EU.EM och DI Anu Torkkeli disputerar i handelsrätt på avhandlingen “Structuring corporate capital gains tax system in the European Union – A comparative Finnish perspective” fredagen den 17 juni 2016.Datum och tid: 17.6.2016, kl. 14:00
Plats: Auditorium 309, plan 3, Hanken Svenska Handelshögskolan, Helsingfors
Opponent: Professor Mattias Dahlberg, Uppsala universitet
Kustos: Professor Matti Kukkonen, Hanken Svenska handelshögskolan, HelsingforsLänk till avhandlingen:
http://hdl.handle.net/10138/163472  

anu_torkkeli.jpg

Ytterligare information:
Anu Torkkeli
anu.torkkeli@hanken.fi