| 05.12.2019

Hankenavhandling fick pris

Minchul Sohn står med sitt pris och blommor i händerna.
Minchul Sohn, som doktorerade inom ämnet humanitär logistik i juni 2019, har fått pris för bästa doktorsavhandling av Finlands inköps- och logistikförening LOGY.

Minchul Sohn fick priset för sin doktorsavhandling Humanitarian logistics preparedness for recurring small-scale disasters based on seasonal climate information. Sohn tilldelades priset under Finlands inköps- och logistikförening LOGY:s prisutdelning i november i Helsingfors.

Enligt LOGY:s motivering för priset kommer Minchul Sohns arbete sannolikt att vara till stor nytta i praktiken för dem som jobbar inom klimatkänsliga branscher då resultaten implementeras bland aktörerna i branschen.

– Det här priset visar att det finns ett brett intresse för ämnet klimatrisker och logistisk beredskap. Jag hoppas att fortsatt samarbete mellan forskning och praktik kan förverkligas för att bättre förstå och förbättra processen kring att hantera humanitär logistisk beredskap, säger Sohn.

Minchul Sohn disputerade vid Hanken i Helsingfors i juni 2019. Nu är han Postdoctoral Research Fellow vid Kühne Logistics University i Hamburg i Tyskland.