| 13.05.2016

Doktorsavhandling: Grundarens positionering efter fusion och val av vd påverkar företagets resultat

EM Yamin Xie disputerar i ämnet finansiell ekonomi

Yamin Xie presenterar tre studier om företagsfinansiering och -ledning i sin doktorsavhandling, “Essays on Corporate Finance and Governance” . De tre essäerna presenterar perspektiv på kopplingar mellan entreprenöriell finansiering samt företagsfusioner och -köp, mellan ekonomiskt resultat och familjeägande versus privat ägande, agentproblem samt finansiella effekter av val av vd.
 
- Grundarnas övergång från ägare till agenter när grundarna stannar kvar i företaget efter en fusion har praktiska konsekvenser för köpare. Till exempel kan en grundare som stannar kvar i företaget inverka positivt på köparens Tobins q och aktieavkastning, noterar Yamin Xie.
 
Xie studerar också köparpremier och köparens avkastning vid företagsköp av privata företag som ledas av grundaren. Tidigare studier hävdar att privata avkastningspremier kan hänföras till privata prisnedsänkningar. Xie visar emellertid att ett prispremium och ett avkastningspremium kan samexistera för privata grundare. Även familjeägarskap inverkar.
 
- Privata familjeföretag får ett högre transaktionspris än privata icke-familjekontrollerade företag. Att grundaren är aktiv före köpet höjer även priset, konstaterar Xie.
 
Dessa första två studier kan ha praktiska ekonomiska implikationer för köpande företag, grundarkontrollerade företag, riskkapital- eller private equity-partner och för forskare.
 
Xies tredje studie ger ett finansiellt perspektiv på val av vd och finner att det är mest sannolikt att interna operativa chefer (CIO) befordras till vd på grund av högre relativa företagsresultat.

- Underpresterande vd:er kan bytas ut mot andra företagsledare för att maximera aktievärdet. Befordran av en intern operativ chef till vd kan ha flera positiva finansiella effekter på till exempel avkastning på tillgångar (ROA) och aktieavkastningen, säger Xie.

Denna tredje studie har implikationer för hur man befordrar ledare, väljer vd och utformar styrmekanismer.
 
EM Yamin Xie disputerar i finansiell ekonomi: “Essays on Corporate Finance and Governance” måndagen 16 maj 2016.
 
Datum och tid: 16.5.2016, kl. 12
Plats: Futurum, Hanken Svenska handelshögskolan, Helsingfors
Opponent: Professor Mervi Niskanen, Östra Finlands universitet
Kustos: Professor Anders Löflund, Hanken Svenska handelshögskolan, Helsingfors 
  
Du kan ladda ned avhandlingen här:  
 http://hdl.handle.net/10138/161472
 
För ytterligare information:
Yamin Xie
e-post: yamin.xie@hanken.fi