| 27.09.2016

Annamari Tuoris avhandling bland topp tio i EDAMBAs doktorsavhandlingstävling 2016

Hankens doktorand Annamari Tuoris doktorsavhandling har blivit vald till en av de tio bästa avhandlingarna I EDAMBAs tävling 2016.

Annamari Tuoris doktorsavhandling “Doing Intersectional Identity Work: Social Categories, Inequalities and Silences” kommer att publiceras i EDAMBA (European Doctoral Association in Management and Business Administration) Journal 2016.

I sin avhandling (https://helda.helsinki.fi/handle/10138/144126) har Annamari Tuori undersökt människors arbetsrelaterade identiteter inom ICT-sektorn, i förhållande till olika sociala kategorier såsom etnicitet, kön och ålder.

- Forskning kring människors arbetsrelaterade identiteter har ofta fokuserat på vad människor talar om. Men det man inte talar om kan vara minst lika viktigt, ibland till och med viktigare när det gäller en människas arbetsidentitet, säger Annamari Tuori.

Studiens empiriska material grundar sig på 33 intervjuer med anställda vid tre små- till medelstora ICT-företag i Finland.

EDAMBA ger pris till doktorsavhandlingar i företagsekonomi som har godkänts vid ett av EDAMBAs medlemsuniversitet under det föregående läsåret. Läs mera på www.edamba.eu

Mera information:

Annamari Tuori
annamari.tuori@hanken.fi