| 18.05.2016

Doktorsavhandling: Förståelse av kunskapsskapande och arbetspraxis nyckel till framgångsrika informationsverktyg

SVM Annikki Roos disputerar i informationsbehandling.

I Annikki Roos avhandling, ”Understanding information practices in biomedicine: a domain analytical approach” studerar hon informationspraxis bland forskare inom det vetenskapliga området biomedicin. Roos målsättning är att förstå det informationsrelaterade arbetets karaktär och praxis som en del av det biomedicinska forskningsarbetet.- Genom att förstå processerna för kunskapsproduktion och arbetspraxisen på det biomedicinska området gör det lättare att ta fram effektiva verktyg för informationssökning och fördelaktiga informationsrelaterade tjänster för biomedicinska forskare, vilket ökar ansträngningarnas framgång, hävdar Roos.I sin avhandling använder Roos en domänanalytisk metod (domain analytical approach), som ett alternativ till modeller som försöker identifiera likheter i sökmönster och informationsanvändning över forskningsområden.Inom informationsvetenskapen är studier av informationspraxis en ganska ny forskningsinriktning, liksom biomedicin som studieobjekt och aktivitetsteori som teoretisk forskningsram.- Aktivitetsteori visade sig vara väldigt användbar då jag ville förstå forskares informationspraxis ordentligt i sitt sammanhang. Det är förvånande hur sällan den använts inom informationsvetenskap och informationsbehandling, anmärker Roos.M.Soc.Sc  Annikki Roos försvarar sin doktorsavhandling i informationsbehandling:  ” Understanding information practices in biomedicine: a domain analytical approach” fredagen den 20 maj 2016Datum och tid: 20.5.2016, kl.  12
Plats: Futurum, Hanken Svenska handelshögskolan, Helsingfors
Opponent: Professor Carol Tenopir, University of Tennessee
Kustos: Universitetslektor Turid Hedlund, Hanken Svenska handelshögskolanKopia av avhandlingen kan laddas ner via denna länk: 
http://hdl.handle.net/10138/161539 För mer information, kontakta:
Annikki Roos
Annikki.Roos@hanken.fi
+358 351 3036