| 16.12.2019

Praktisk arbetslivserfarenhet för studenter i konsultkurs

En studerande och en lärare för kursen Business Consulting står framför ett fönster i ett mötesrum.
Studenter blir vd:ar, projektledare och konsulter i kursen Business Consulting.

Varje år i oktober startar en kurs i entreprenörskap och företagsledning, där studenterna driver ett företag som gör konsultuppdrag för verkliga kunder. Det är kursen Business Consulting, där studenterna får lära sig hur konsultjobbet ser ut i verkligheten. Studenterna håller själva i trådarna från början till slut, de gör allt från att sälja projektet till problemlösning och att rapportera till kunden, berättar läraren Tom Lahti.

– Det är ett utmanande koncept, eftersom studenterna skapar sina egna projekt. Men verkligheten i affärslivet är sådan, och vi försöker ge studenterna en bild av vad konsultjobbet går ut på. Målet är att utveckla färdigheter inom entreprenörskap genom det här affärskonceptet, där de driver ett verkligt företag, och förhandlar med kunder, säger Lahti som är biträdande professor i entreprenörskap och företagsledning.

Företaget som studenterna driver är SHH Academic Business Consulting. En av kursdeltagarna väljs till vd för företaget genom omröstning, de andra jobbar i andra roller i företaget, bland annat som projektledare och konsulter. Just nu jobbar de med att hitta företag att samarbeta med under kursen, berättar studenten Linda Tissen, som är vd för företaget under läsåret 2019–2020.

– Vi kan erbjuda flera typer av projekt: bland annat marknadsanalyser, forskningsprojekt, projekt om digital transformation, utvärderingar eller kundenkäter. Det som är fantastiskt med den här kursen är att vi har studenter med olika bakgrund, med mångsidig arbetserfarenhet från olika områden och kursdeltagare från olika huvudämnen, så vi har en bred kunskap inom gruppen, säger Linda Tissen.

Kostnadseffektivt alternativ för kunderna

Studenterna tar sig an så många projekt de kan sälja och har tid och möjlighet att göra under läsåret, i fjol gjorde gruppen 7 projekt. I år går 32 studenter kursen, och de letar allt från små till stora företag, det viktiga är att projekten ska gå att genomföra inom ramen för kursens tidtabell, det vill säga innan sommaren då läsåret är slut. Linda Tissen vill lyfta fram att SHH Academic Business Consulting  är ett kostnadseffektivt alternativ för kunderna.

– Fördelen med att anlita oss som konsultfirma är att vi är kostnadseffektiva om företagen har ett lämpligt problem eller behov som vi kan hjälpa med. Vårt mål är inte att göra vinst, utan målet är att göra en studieresa i slutet av kursen. Tidigare har kursdeltagarna bland annat rest till New York, Silicon Valley och Peking, säger Linda Tissen.

En annan fördel som Tom Lahti poängterar är att SHH Academic Business Consulting har tillgång till alla akademiska elektroniska resurser och ett flertal databaser, vilket annars kan vara kostsamt för ett företag. Kursen har en lång tradition, och har ordnats varje år sedan 1990-talet vid Hanken, berättar Tom Lahti.

– Under de många år som kursen har ordnats har studenter gjort hundratals projekt. Bland kundföretagen har vi haft både företag som ingår i Hankens partnerprogram,  och också andra företag, och många har varit verkligen nöjda med studenternas arbete. Förra året var till exempel konsultbolaget Shift Action en kund som var jättenöjd med ett projekt om digital transformation som studenterna gjorde för dem, säger Tom Lahti.

Samarbete med partnerföretag och praktisk övning för studenterna

Kursen samarbetar också med Hankens partnerföretag Price Waterhouse Coopers (PWC). Under kursen får studenterna handledning av konsulter från PWC, de träffar studenterna för att hjälpa dem med försäljningen och projektledningen. PWC erbjuder också studenterna en del mentortjänster under kursen. För många kursdeltagare är Business Consulting en värdefull första praktisk erfarenhet av affärslivet, också för Linda Tissen.

– Jag ser verkligen fram emot de erfarenheter den här kursen ger – jag har mycket erfarenhet av försäljning eftersom jag jobbat inom det i manga år – men att få lära mig om att jobba med projekt och som konsult, det ska bli intressant för den här kursen är så praktiskt orienterad, säger Linda Tissen.

 

Kontaktuppgifter:

Behöver ditt företag hjälp med ett projekt som kan genomföras under perioden januari-juni 2020? Läs mer om kursen och företaget på SHH Academic Business Consultings webbplats här Opens in new window .

Om du vill veta mer kan du kontakta vd:n Linda Tissen eller läraren Tom Lahti:

Linda Tissen, vd, SHH Academic Business Consulting, e-post: linda.tissen@academicbusinessconsulting.fi

Tom Lahti, lärare, biträdande professor i entreprenörskap och företagsledning, e-post: tom.lahti@hanken.fi, tfn +358 50 5498786