| 12.07.2017

International Talent Programme startar i höst

Hanken lanserar i höst ett initiativ för att föra samman ledande finländska företag och internationella studerande. Målet att skapa ett internationaliseringsprogram som gynnar alla involverade.

International Talent Programme-initiativets syfte är att hämta internationella talanger till företagens förfogande och samtidigt höja de internationella studerandenas kännedom om den finländska företagsvärlden och förbättra deras sysselsättningsmöjligheter i Finland.Minna Martikainen, prorektor med ansvar för undervisning och en av initiativets primus motorer, ser att både studerandena, företagen och Hanken kan uppnå betydande fördelar genom initiativet.- Våra internationella studerande får förstahandserfarenhet av ett företags affärsverksamhet. Samtidigt kan de erbjuda företagen insikter i deras respektive hemmamarknader. Hanken tar å sin sida exportföretagens behov i beaktande i vår studentrekrytering, berättar hon.Hanken har en lång tradition av både internationalisering och samarbete med företag.- International Talent Programme förenar dessa två grundpelare i vår verksamhet. Genom att föra samman universitet, företag och olika organisationer, kan vi skapa nytt kunnande till förmån för företagsvärlden och utveckla unika studieupplevelser för de studerande, säger rektor Karen Spens.Programmet har redan engagerat utvalda, ledande företag så som Fazer, KPMG, PwC, StoraEnso och Wärtsilä. Som initiativets beskyddare fungerar de erfarna näringslivsprofilerna Ole Johansson, Anne Brunila och Henrik Steinbrecher.- Utan internationellt kunnande är det omöjligt att klara sig globalt. Därför är den här typen av initiativ livsviktiga för den finländska konkurrenskraften. Jag hoppas att allt fler företag öppnar ögonen för de möjligheter samarbete med universitet kan erbjuda, säger Ole Johansson.Läs mera om programmet här!Tilläggsinfo ges av:Minna Martikainen, prorektor
minna.martikainen@hanken.fiErik Lund, chef för näringslivsrelationer och karriärtjänster
erik.lund@hanken.fi