| 02.12.2019

Ny modell för premiering av undervisning

En pyramidformad bild av de olika nivåerna i Hankens nya modell för premiering av undervisning.
Hanken har en ny modell för premiering av undervisning. Det är en unik helhetsmodell som går ut på att uppmuntra, belöna och ge erkännande för kvalitet i undervisningen för lärare som presterar bra.

Den nya modellen består av tre nivåer som gestaltas i en pyramidform. Den lägsta nivån går ut på att främja god undervisning, den mellersta nivån på att belöna meriterade lärare och den högsta nivån på att erkänna excellenta lärare. Dessutom kan lärare få en guldstjärna i studiehandboken för kurser som har fått topputvärderingar av studenter.

Det  som  är unikt med den här modellen är ett helhetstänk, berättar Åke Finne, som är lektor i marknadsföring och en av de drivande krafterna bakom den nya modellen.

– I modellen ingår alla former av premiering av lärare, och vilken typ av premiering som görs på de olika nivåerna. Det här är en av få verkliga helhetsmodeller i Finland. Vissa delar av modellen är gamla utmärkelser som har integrerats i den nya modellen, till exempel Årets lärare som delas ut av studentkåren, säger Finne.

I praktiken innebär modellen att Hanken främjar undervisning genom att uppmuntra och belöna lärarna på de tre olika nivåerna. På den lägsta nivån handlar det om att uppmuntra lärare som är intresserade av pedagogik till att studera pedagogik och utvecklas som lärare. Man kan också ansöka om projektmedel av rektor för att utveckla sina kurser.

Den mellersta nivån handlar om att belöna. På den här nivån premieras lärare utifrån kollegernas nominering eller egen ansökan en gång per år . Också priset Årets lärare är inkluderat i den mellersta nivån, och en ny form av premiering av akademisk forskning och publikationer: utöver publikationer inom ekonomi premieras även pedagogisk forskning och pedagogiska publikationer.

Löneförhöjning på bestämd tid på högsta nivån

Den högsta nivån handlar om att riktigt duktiga lärare kan få löneförhöjning i fyra år, inom ramen för universitetens existerande lönesystem. För att bli belönad på den högsta nivån krävs att man har mycket erfarenhet av undervisning, är engagerad i sitt jobb, kontinuerligt utvecklar sin undervisning och har fått priser på lägre nivåer.

Det krävs också minst 25 studiepoäng pedagogiska studier och att man delar med sig av sina kunskaper, till exempel som mentor, deltar i projekt eller delar med sig av material. För att bli premierad på högsta nivån ska lärare dokumentera och visa upp sina meriter, och ansöka om premieringen själv. Utvärderingen görs av en grupp erfarna lärare på Hanken.

Den högsta nivån i premieringsmodellen är något helt nytt, säger Åke Finne.

– Det här är något som, såvitt jag vet, inte finns i någon tidigare modell i Finland, . Om man uppfyller de här kraven kan man få löneförhöjning i fyra år, och efter fyra år görs en ny omvärdering för att se om man fortfarande uppfyller kriterierna. Ännu har ingen blivit premierad på den här nivån.

Den nya modellen för premiering av undervisning har tagits i bruk från och med hösten 2019.