|
Studenter blir vd:ar, projektledare och konsulter i kursen Business Consulting.
|
International Talent Programme är ett unikt initiativ i Finland för att föra samman ledande finländska företag och internationella studerande.
|
Hanken lanserar i höst ett initiativ för att föra samman ledande finländska företag och internationella studerande. Målet att skapa ett internationaliseringsprogram som gynnar alla involverade.