företagssamarbete

News: 
27.9.2017
International Talent Programme är ett unikt initiativ i Finland för att föra samman ledande finländska företag och internationella studerande.
News: 
13.7.2017
Hanken lanserar i höst ett initiativ för att föra samman ledande finländska företag och internationella studerande. Målet att skapa ett internationaliseringsprogram som gynnar alla involverade.