|
Studenter blir vd:ar, projektledare och konsulter i kursen Business Consulting.
|
Hanken har en ny modell för premiering av undervisning. Det är en unik helhetsmodell som går ut på att uppmuntra, belöna och ge erkännande för kvalitet i undervisningen för lärare som presterar bra.
|
Teaching lab sidan är en sida för dig som undervisar på Hanken.
|
Premiering och incitament för högklassig undervisning i Hanken
|
Hankens internationella studenter ger ett klart godkänt betyg för undervisningen. På många områden rankas högt i en nationell jämförelse.