|
För en tid sedan fick jag alltid mentorskapet för samtliga asiatiska masterstudenter, även om ämnet inte var bekant för mig. Jag frågade varför och svaret var att ”du är ju så bra med asiater”.
|
Samarbete över gränserna har varit i fokus i en ny kurs om Kvarkenområdet, som Hanken tillsammans med Umeå universitet gett i vår. Studenterna har fått en inblick i vilka utmaningar och möjligheter det finns för företag i Kvarkenregionen.
|
Studenter blir vd:ar, projektledare och konsulter i kursen Business Consulting.
|
Hanken har en ny modell för premiering av undervisning. Det är en unik helhetsmodell som går ut på att uppmuntra, belöna och ge erkännande för kvalitet i undervisningen för lärare som presterar bra.
|
Teaching lab sidan är en sida för dig som undervisar på Hanken.
|
Premiering och incitament för högklassig undervisning i Hanken
|
Hankens internationella studenter ger ett klart godkänt betyg för undervisningen. På många områden rankas högt i en nationell jämförelse.