|
Samarbete över gränserna har varit i fokus i en ny kurs om Kvarkenområdet, som Hanken tillsammans med Umeå universitet gett i vår. Studenterna har fått en inblick i vilka utmaningar och möjligheter det finns för företag i Kvarkenregionen.
|
Studenter blir vd:ar, projektledare och konsulter i kursen Business Consulting.
|
Hanken har en ny modell för premiering av undervisning. Det är en unik helhetsmodell som går ut på att uppmuntra, belöna och ge erkännande för kvalitet i undervisningen för lärare som presterar bra.
|
Teaching lab sidan är en sida för dig som undervisar på Hanken.
|
Premiering och incitament för högklassig undervisning i Hanken
|
Hankens internationella studenter ger ett klart godkänt betyg för undervisningen. På många områden rankas högt i en nationell jämförelse.