| 27.09.2017

Lyckad start för International Talent Programme

International Talent Programme är ett unikt initiativ i Finland för att föra samman ledande finländska företag och internationella studerande.

Syftet är att ställa internationella talanger till företagens förfogande och på så sätt integrera internationella studerande i det finska näringslivet.Det nya International Talent Programme har nu startat med en kick-off på Hanken. På plats fanns ivriga studerande och företag som nu ska påbörja ett samarbete. Av 60 ansökningar sållades knappt 20 studerande fram och de samlades för en kick-off 25.9.2017 tillsammans med KPMG, PwC, Wärtsliä, Naava, StoraEnso och Fazer som engagerat sig i programmet.Under kvällen hölls intervjuer mellan företag och studerande och följande steg är att matcha företagen och studenterna enligt deras egna preferenser vem de vill jobba tillsammans med. En personlig sponsor utses vid företaget, som handleder och ger uppgifter till den utvalda studeranden under två års tid.-Programmet handlar om att möjliggöra möten på många olika plan mellan studerande, Hanken och företagen. Företagen får bättre insikt i vad som händer på Hanken samtidigt som den studerande bekantar sig med företagsvärlden, säger Erik Lund, chef för Karriärtjänster och en av initiativtagarna till programmet.Mer information (på engelska) på International Talent Programmes webbsida

International Talent Programme.jpg