| 14.06.2017

Finlands Akademi finansierar forskningsprojekt på Hanken

Finlands Akademi har fattat beslut om att bevilja finansiering för tre forskningsprojekt på Hanken.

De projekt som beviljats finansiering är:

  • CEO mobility - to limit or not to limit? (Timo Korkeamäki, ansvarig ledare)
  • Public sector renewal and the strategification of cities (Janne Tienari, ansvarig ledare)
  • Preventing workplace bullying and mitigating its consequences: The role of human resource practices (Denise Salin, ansvarig ledare)

Alla projekt har beviljats finansiering för fyra år.
Vi gratulerar samtliga projekt!

Mera information på Finlands Akademis webbplats:

http://www.aka.fi/sv/