Finlands Akademi finansierar forskningsprojekt på Hanken

Finlands Akademi finansierar forskningsprojekt på Hanken

Finlands Akademi har fattat beslut om att bevilja finansiering för tre forskningsprojekt på Hanken.

De projekt som beviljats finansiering är:

  • CEO mobility - to limit or not to limit? (Timo Korkeamäki, ansvarig ledare)
  • Public sector renewal and the strategification of cities (Janne Tienari, ansvarig ledare)
  • Preventing workplace bullying and mitigating its consequences: The role of human resource practices (Denise Salin, ansvarig ledare)

Alla projekt har beviljats finansiering för fyra år.
Vi gratulerar samtliga projekt!

Mera information på Finlands Akademis webbplats:

http://www.aka.fi/sv/