| 01.12.2020

Bryr du dig om din forsknings arbetslivsrelevans?

Chess board with wooden pieces
Människor hörs ofta kritisera vetenskapliga artiklar för hur sällan aktuella frågor med verklig arbetslivsrelevans och medföljande praktiska rekommendationer egentligen ligger i fokus.

”Även om värdeskapande för arbetslivet ofta är av sekundär prioritet för vetenskapliga journaler är det enbart skamligt att journaler snarare mera sällan än ofta kan medföra mera betydelsefulla insikter för arbetslivet, entreprenörer och olika samhälleliga intressenter.”

CERS-bloggen (på engelska) reflekterar professor Maria Holmlund kort om marknadsföringsinriktade forskningsartiklars praktiska relevans inspirerad av en nyligen publicerad empirisk studie om vilken betydelse marknadsföringsforskningen har för att leda organisationer.