| 27.10.2020

Från att vara lokala experter till att bidra globalt: de finländska marknadsföringsforskarnas förändrade roll

Helsinki city centre with advertisements and xmas lights
Den finländska forskningen inom marknadsföring har utvecklats från att tjäna det allmänna målet att informera en internationell publik om Finlands utveckling, dess ekonomi, konsumenter och företag.

Den finländska forskningen inom marknadsföring har utvecklats från att tjäna det allmänna målet att informera en internationell publik om Finlands utveckling, dess ekonomi, konsumenter och företag, till att studera hur de modeller och ramar som tagits fram inom den internationella marknadsföringsdiskursen kan tillämpas på de lokala marknaderna och aktörerna på dessa marknader och slutligen till att genom studier som utgår från det finländska sammanhanget främja den internationella diskursen.

I CERS-bloggen diskuterar Johanna Frösén hur de här förändringarna påverkar marknadsföringsforskningen i Finland och hur det växande yttre trycket som bottnar i internationaliseringen av forskningen påverkar de finländska marknadsföringsforskarnas profession.