finlands akademi

News: 
15.9.2017
Ända sedan 2015 har Finlands Akademi delat ut en särskild form av finansiering för att stärka universitetens forskningsprofilering. Också Hanken har beviljats medel för det här ändamålet.
News: 
31.8.2017
Open access (OA) är på väg att bli en norm inom vetenskaplig publicering. Vad kräver forskningsfinansiärerna? Har Hanken nått sitt mål för OA-publicering? Vad innebär OA-kravet i de förnyade premieringsriktlinjerna?
News: 
21.6.2017
Peter Sarlin, forskare i nationalekonomi vid Hanken, är med i ett unikt forskningsprojekt om finansiella högfrekvensdata. Forskarteamet består av forskare från Storbritannien, Frankrike, Tyskland, USA och Finland.
News: 
14.6.2017
Finlands Akademi har fattat beslut om att bevilja finansiering för tre forskningsprojekt på Hanken.