Personer Janne Tienari

Janne Tienari

Title

Professor i företagsledning och organisation

Hanken room

F 3.14

Department

Företagsledning och organisation (Helsingfors)

Ekon. dr, företagsekonomi, Helsingfors handelshögskola, Finland, 1999

Executive Search as Ethnosociality: A Cross-Cultural ComparisonInternational Journal of Cross Cultural Managementvol. 16no. 2pp. 153-169DOI: https://doi.org/10.1177/1470595816660122