|
Ett forskningsprojekt vid Hanken har fått 200 000 euro finansiering från Liikesivistysrahasto. I projektet ingår åtta forskare som alla är Hankenaffilierade.
Tags
|
I år ordnades Hanken Research Day samma dag som Forskarnas natt, ett europeiskt evenemang som handlar om att föra forskare och allmänheten närmare varandra.
Tags
|
Open access (OA) är på väg att bli en norm inom vetenskaplig publicering. Vad kräver forskningsfinansiärerna? Har Hanken nått sitt mål för OA-publicering? Vad innebär OA-kravet i de förnyade premieringsriktlinjerna?
|
Finlands Akademi har fattat beslut om att bevilja finansiering för tre forskningsprojekt på Hanken.
|
Nokia Distinguished Chair innehas läsåret 2016-2017 av professor Carol Tenopir från University of Tennessee, USA.
|
Hankens doktorand Annamari Tuoris doktorsavhandling har blivit vald till en av de tio bästa avhandlingarna I EDAMBAs tävling 2016.