| 19.11.2019

Forskningsprojekt fick finansiering från Liikesivistysrahasto

Logon för Liikesivistysrahasto 100 år.
Ett forskningsprojekt vid Hanken har fått 200 000 euro finansiering från Liikesivistysrahasto. I projektet ingår åtta forskare som alla är Hankenaffilierade.

Forskningsprojektet Yritysvastuun ja taloudellisen arvonluonnin yhteys: Vastuullisen liiketoiminnan mittaaminen ja analysointi ESG informaation avulla (svensk översättning: Hållbarhet och ekonomiskt värdeskapande: Hur mäta och analysera ESG-information för att stödja hållbara företag) har beviljats 200 000 euro i finansiering av Liikesivistysrahasto. I forskningsgruppen ingår åtta forskare, som alla är Hankenaffilierade. Projektledare för projektet är Hanna Silvola, som är biträdande professor i redovisning vid Hanken.

I projektet undersöker forskarna hur redovisning kan hjälpa företagsorganisationer att både bedriva hållbar verksamhet och göra vinst utan att de motsätter varandra. Projektet fokuserar på hur man kan mäta och analysera ESG-kriterier för att stödja hållbar och ansvarsfull affärsverksamhet. ESG står för Environment (miljö), Social (samhällsansvar) och Governance (god förvaltningssed). De utgör kriterier för långsiktig granskning av risker och möjligheter – vilket innebär att företagen rapporterar om vilken inverkan deras verksamhet har på miljön och samhället, och om hur företaget styrs.

– Hållbarhet är en utmärkt möjlighet för finländska företag att skapa konkurrensfördelar, men våra företag behöver mer information om hur de kan göra det. Därför kommer det här projektet – utöver att det bidrar till den akademiska forskningen – att visa resultat som är mycket relevanta för finländska företag, säger Silvola.

Tags