| 31.08.2017

Open access på Hanken – målsättningar och nya krav

Open access (OA) är på väg att bli en norm inom vetenskaplig publicering. Vad kräver forskningsfinansiärerna? Har Hanken nått sitt mål för OA-publicering? Vad innebär OA-kravet i de förnyade premieringsriktlinjerna?

Många forskningsfinansiärer kräver redan nu att resultaten publiceras open access. Finlands Akademi, den största finansiären av forskning i Finland, förutsätter att alla vetenskapliga referentgranskade artiklar som producerats med finansiering från Akademin görs fritt tillgängliga via open access-publikationskanaler. Även innovationsfinansieringsverket Tekes och många privata stiftelser rekommenderar att alla publikationer görs tillgängliga open access. Europeiska kommissionen har utfärdat en rekommendation som talar starkt för open access-publicering av vetenskapliga skrifter.

I linje med detta kräver också Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) att högskolorna i den årliga rapporteringen av publikationer uppger antalet publikationer som är tillgängliga open access.

Hankens målsättning för att främja OA – har vi nått målet?

För att främja öppen forskning strävar Hanken efter att 80 % av högskolans årligen rapporterade vetenskapliga artiklar publiceras som open access. År 2016 rapporterade Hanken till UKM 207 vetenskapliga artiklar (A1-A4) varav 52 st. eller 25% var open access.

Hur kan vi nå målet?

Det är viktigt att varje forskare gör sina publikationer fritt tillgängliga i den utsträckning som förlagsvillkor och finansiärer så tillåter. Det vanligaste sättet att publicera open access är s.k. grön OA eller parallellpublicering (eng. self archiving). På Hanken betyder det i praktiken att forskaren laddar upp en s.k. post print-version (= det referentgranskade manuskriptet, Author Accepted Manuscript) i Haris. Biblioteket kontrollerar och ställer in eventuella embargotider. Guld open access betyder att man publicerar i en tidskrift som inte kräver prenumerationsavgift av läsaren, men där det ibland krävs en författaravgift (Article Processing Charge, APC) för att täcka tidskriftens administrativa kostnader.

Premiering av vetenskapliga publikationer på Hanken och open access

Riktlinjerna för premiering av vetenskapliga publikationer (uppdaterade 1.5.2017) tar också ställning för open access. För att beaktas i premieringen ska artiklarna (A1 & A2) ha en post print-version uppladdad i Haris (vid sidan av övriga kriterier). Under en övergångsperiod kommer biblioteket att kontakta författaren för att påminna om kravet på en uppladdad post print-version i Haris, i de fall där den saknas.

Läs mera:
Riktlinjer för öppen forskning på Hanken https://www.helsinki.fi/sv/forskning/forskningsmiljo/oppen-vetenskap
Premiering av vetenskapliga publikationer
https://www.hanken.fi/sv/forskning/publicering/premiering-av-publikationer
Hankens LibGuide om Open access http://libguides.hanken.fi/oa

Har du frågor om open access-publicering? Kontakta research@hanken.fi (forskningsfinansiering och OA), haris@hanken.fi (parallellkopior, OA i allmänhet), openresearch@hanken.fi (öppen forskning i allmänhet).