| 17.10.2019

Hanken Research Day: Vetenskap i ett enkelt paket

Wojciech Piotrowicz presenterar Humanitär logistik under Hanken Research Day
I år ordnades Hanken Research Day samma dag som Forskarnas natt, ett europeiskt evenemang som handlar om att föra forskare och allmänheten närmare varandra.

Sju forskningsgrupper, varav fyra hörde till Hankens styrkeområden, och tre till Hankens forskningsområden med hög potential, presenterade sin forskning i ett enkelt paket under Hanken Research Day. Grupperna hade fått en tidsram på sju minuter, och fick använda endast bilder som stöd för att beskriva sin forskning. Vissa grupper hade också rekvisita med på scenen för att konkret beskriva sina forskningsämnen. Konceptet var nytt för i år, och enligt Jaakko Aspara, prorektor för forskning fungerade det bra.

– Forskare är vana att hålla 20–30 minuter långa presentationer om sin forskning, så när man begränsar tiden och formatet så måste de tänka om hur de presenterar sitt ämne. Enligt feedbacken vi har fått från publiken upplevdes det vara ett bra och fungerande koncept med korta presentationer, säger Aspara.

Forskarnas natt, European Researchers’ Night, är ett evenemang som understöds av Europeiska kommissionen för att föra forskare och den allmänna publiken närmare varandra. Att förenkla och göra forskning mer lätt att ta till sig för en allmän publik är inte helt enkelt, men det är viktigt och behövs för att vetenskapen ska ha en inverkan på samhället, anser Jaakko Aspara, prorektor för forskning.

– Det offentliga beslutsfattandet ska basera sig på vetenskap, och därför är det också viktigt att de nyaste forskningsresultaten kommer till beslutsfattarnas bord. De kan till exempel vid behov använda vår expertis vid lagstiftning.

Vetenskapen behöver inte bara göras lättare tillgänglig för beslutsfattare, också för allmänbildningen är det bra om vetenskapen är enklare att ta till sig.

– När det gäller fenomen som till exempel klimatförändringen, när det florerar rykten och fakta blandas med fiktion, är det ännu viktigare att forskare får igenom sitt budskap så att felaktig information inte sprids, säger Aspara.

 

Du kan se videon från evenemanget med alla presentationer här.

Tags