|
Nokia Distinguished Chair innehas läsåret 2016-2017 av professor Carol Tenopir från University of Tennessee, USA.
|
Teamet för kommunikation och PR arbetar med följande uppgifter: