|
Vi övergår från den dominerande Budskapslogiken till en reviderad logik: Lärandelogiken.
|
Nokia Distinguished Chair innehas läsåret 2016-2017 av professor Carol Tenopir från University of Tennessee, USA.
|
Teamet för marknadsföring och kommunikation nås bäst på info@hanken.fi och består av följande personer: