|
Universitetslektorn i informationsbehandling, Mikael Laakso, har blivit utnämnd till en expertgrupp inom Europeiska kommissionen: The Future of Scholarly Publishing and Scholarly Communication.
|
Open access (OA) är på väg att bli en norm inom vetenskaplig publicering. Vad kräver forskningsfinansiärerna? Har Hanken nått sitt mål för OA-publicering? Vad innebär OA-kravet i de förnyade premieringsriktlinjerna?
|
Biblioteket erbjuder tjänster och verktyg som stöder forskningen vid Hanken: