| 18.05.2017

Hanken värd för iTRACK möte

iTRACK är ett projekt som fokuserar på att skydda och spåra hjälparbetare och hjälpförsändelser i konfliktzoner, speciellt i Syrien, Irak och Jemen. HUMLOG vid Hanken stod värd för ett iTrack-möte 10-12 maj.

Mötet samlade både personal från organisationer som World Food Programme och iMMAP och akademiker från olika universitet. Genom att spela ett iTRACK-brädspel som illustrerar konfliktzoner, kunde deltagarna diskutera olika scenarier och situationer som uppstår då man ska skydda och spåra hjälpförsändelser som skickas till konfliktzoner. Trots att det finns allt mer teknologi för spårning och övervakning, fortsätter dödssiffran bland hjälparbetare att stiga. Därför behövs forskning för att få fram nya och innovativa hjälpmedel inom det här området.

-Hankens roll i iTRACK-projektet är datainsamling och analys av varu- och hjälparbetartransporter. Vi utvärderar hur spårningsteknologi kunde användas för att skydda dessa transporter ytterligare, säger Gyöngyi Kovács, Erkko Professor i humanitär logistik.

Det här projektet har finansierats av EU:s Horizon 2020 forsknings- och innovationsprogram under avtal nr.700510. Horizon2020 är EU:s hittills största forskningssatsning med en budget på knappt 80 miljoner euro över sju år (2014-2020).

Läs mera om HUMLOG institutet här

Läs mera om iTRACK-projektet här

Mera information:

Gyöngyi Kovács
gyongyi.kovacs@hanken.fi
Tfn: 040 352 1241

 

eu-flag.jpg
itrack_logo.png