|
Forskarna inom ett projekt som fokuserar på Syrien och Ukraina undersöker i vilken form det är bäst att leverera nödhjälp i konflikter. Målet är att skapa riktlinjer för att hjälpa biståndsorganisationer som arbetar i konfliktområden att fatta beslut.
|
Det här är temat för konferensen Responsible Organising som arrangeras av Hankens forskningsinstitut CCR, GODESS och HUMLOG den 13:e november i Helsingfors.
Tags
|
13.11.2017
Öppet seminarium för alla intresserade av att mobilisera och organisera för positiv samhällsinverkan.
Tags
|
iTRACK är ett projekt som fokuserar på att skydda och spåra hjälparbetare och hjälpförsändelser i konfliktzoner, speciellt i Syrien, Irak och Jemen. HUMLOG vid Hanken stod värd för ett iTrack-möte 10-12 maj.
|
Tjugo lag har nu valts ut för att lösa de stora problemen i vår tid inom ramen för den vetenskapliga idétävlingen Helsinki Challenge. Hanken representeras av HUMLOG-institutets professor Gyöngyi Kovács och Minchul Sohn, doktorand.
|
17.11.2016
HUMLOG-institutet arrangerar ett seminarium kring temat offentlig upphandling för innovation och beredskap.
Tags
|
Upphandling är ett av de viktigaste elementen då humanitär- och utvecklingshjälp
levereras.
|
Hankens rektor Karen Spens har tillsammans med forskarna Gyöngyi Kovács och Ira Haavisto utkommit med en ny bok inom humanitär logistik.
|
Humlog-institutet är ett gemensamt kunskapscenter för Hanken och Försvarshögskolan som bildades 2008.

Det globala centret sammanför forskare inom humanitärlogistik och samlar deras forskning på ett och samma ställe.
Tags