|
The DigCBA project contributes to the responsible use of digital cash-based assistance (CBA) in refugee crisis to support policy makers with the selection and use of the most suitable digital technologies (e.g., mobile money, blockchain) for delivering CBA to refugees. The project consists of an interdisciplinary team of humanitarian operations researchers with the focus on ICT, supply chain management, information systems and organizations studies.
|
28.04.2021
Welcome to the 4th annual Responsible Organising Stakeholders Conference! - This year's theme is “Re-imagine!/Re-organise!/Re-build!”

|
The consortium brings together the resources of 11 participating organisations from 6 European countries (Finland, the Netherlands, the UK, Poland, France, Italy), and the US, each excelling in their respective field of expertise and with significant research experience. This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 101003606.
Tags
|
Forskarna inom ett projekt som fokuserar på Syrien och Ukraina undersöker i vilken form det är bäst att leverera nödhjälp i konflikter. Målet är att skapa riktlinjer för att hjälpa biståndsorganisationer som arbetar i konfliktområden att fatta beslut.
|
Det här är temat för konferensen Responsible Organising som arrangeras av Hankens forskningsinstitut CCR, GODESS och HUMLOG den 13:e november i Helsingfors.
Tags
|
13.11.2017
Öppet seminarium för alla intresserade av att mobilisera och organisera för positiv samhällsinverkan.
Tags
|
iTRACK är ett projekt som fokuserar på att skydda och spåra hjälparbetare och hjälpförsändelser i konfliktzoner, speciellt i Syrien, Irak och Jemen. HUMLOG vid Hanken stod värd för ett iTrack-möte 10-12 maj.
|
Tjugo lag har nu valts ut för att lösa de stora problemen i vår tid inom ramen för den vetenskapliga idétävlingen Helsinki Challenge. Hanken representeras av HUMLOG-institutets professor Gyöngyi Kovács och Minchul Sohn, doktorand.
|
17.11.2016
HUMLOG-institutet arrangerar ett seminarium kring temat offentlig upphandling för innovation och beredskap.
Tags
|
Upphandling är ett av de viktigaste elementen då humanitär- och utvecklingshjälp
levereras.