|
iTRACK är ett projekt som fokuserar på att skydda och spåra hjälparbetare och hjälpförsändelser i konfliktzoner, speciellt i Syrien, Irak och Jemen. HUMLOG vid Hanken stod värd för ett iTrack-möte 10-12 maj.
|
HUMLOG-institutet vid Hanken partner i iTrack forskningsprojekt finansierat av EU.