Seminarium om offentlig upphandling för innovation och beredskap

Plats
Helsingfors
Rum
Hanken, Arkadiagatan 22
HUMLOG-institutet arrangerar ett seminarium kring temat offentlig upphandling för innovation och beredskap.

Seminariet är en del av forskningsprojektet Cascading Innovation Upstream the Supply Chain through Procurement Processes (CAIUS), som fokuserar på offentlig upphandling och innovation i hälso-, energi- och vattenförsörjningssektorerna i Finland.

Heldagsseminariet innehåller presentationer av forskningsresultat (med fokus på utmaningar kring offentlig upphandling för innovation och beredskap), gruppdiskussioner och ett plenum med representanter från bland andra Cleantech Finland, HUMLOG-institutet och Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy.

Seminaret är på engelska. Ett mer detaljerat program finns på evenemangets webbsida

Deltagare bör registrera sig till evenemanget senast onsdag 9 november 2016 genom det här webbformuläret

Tags