| 09.10.2017

Hur organisera för att uppnå positiv inverkan i samhället?

Det här är temat för konferensen Responsible Organising som arrangeras av Hankens forskningsinstitut CCR, GODESS och HUMLOG den 13:e november i Helsingfors.

Programmet består av föredrag, paneldiskussion och workshoppar. Huvudtalarna representerar olika områden och belyser temat ur olika synvinklar:

  • Anna Wahl, professor i genus, organisation och ledning, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
  • Paul Larson, professor i logistik, University of Manitoba och Hanken
  • Katri Blomster, informatör, Fackliga solidaritetscentralen i Finland (Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus)

Under eftermiddagen hålls parallella workshoppar då deltagarna kan få en djupare inblick i temat och utforska det i olika kontexter.

-Vi vill nå människor inom både den akademiska världen och ute i samhället och ta ner diskussionen om ansvarsfull organisering på en konkret nivå. Dessutom vill vi visa att olika vetenskapsgrenar kan samarbeta och skapa en konkret inverkan på samhället, säger Nikodemus Solitander, direktör för CCR.

Konferensen är avgiftsfri och öppen för alla intresserade.
Vi ber deltagare anmäla sig via den här länken https://goo.gl/J7MGck senast måndagen den 7:e november 2017.

Konferensprogrammet hittar du här Opens in new window .

Vill du veta mera om arrangörerna? Besök deras webbsidor: CCR, GODESS Opens in new window och HUMLOG Opens in new window .

Tags