| 26.09.2017

Hanken och Miltton lanserar en banbrytande kurs i hållbarhet

Kursen Developing Sustainable Brands sammanför studerande med företag som har hållbarhet i kärnan av sitt varumärke.

Det övergripande syftet med kursen är att utveckla, stöda och skapa morgondagens experter med en bred kunskap om hållbarhet, kommunikation och varumärkesutveckling. Studerandena lär sig hur organisationer skapar relationer till sina intressegrupper och bidra till ett hållbart samhälle.

Kursen har planerats och levereras i samarbete med kommunikationsföretaget Miltton. Studerandena jobbar under handledning av Hankens lärare med verkliga utmaningar vid företag och lär sig hur man kan tillämpa centrala teorier på hållbarhetsfrågor i praktiken. Miltton bidrar till kursen med en gedigen expertis inom hållbarhetspraxis, ledarskap och kommunikation. Studerandena samarbetar under kursens gång med företag som Alko, Finnair, Kesko, Neste och Wärtsilä.

-Efter avslutad kurs kommer studerandena att ha en djupare förståelse för utmaningarna och möjligheterna som är kopplade till utvecklingen av ett hållbart varumärke. Dessutom förstår de sambandet mellan ett företags hållbarhetsstrategi och varumärkesutvecklingen, säger Johanna Gummerus, lektor i marknadsföring.

Miltton Group är ett ledande företag inom företags samhällsansvarskommunikation och är en föregångare i att stöda företag i deras hållbarhetssträvanden och varumärkesutveckling.

-Vi ser den här kursen som en möjlighet att utveckla en ny generation av ekonomistuderande som kan identifiera, analysera och begrunda utmaningar relaterade till hållbarhet, men också se de möjligheter som finns inom strategisk varumärkesutveckling, säger Susanna Saikkonen, Senior Advisor inom hållbarhet på Miltton.

Kursen löper från september till november. Man kan följa med hur kursen fortskrider via hashtagen #SustainableBrands

Mera information:

Johanna Gummerus, johanna.gummerus@hanken.fi