| 06.04.2020

Doktorsavhandling: Stockmann pionjär inom marknadsföring i Finland

”Stockmanns är alltid Stockmanns” var det kända varuhusets slogan på 1950-talet. Ny forskning visar att varuhuset introducerade marknadsföringstänkande i Finland redan innan marknadsföring etablerat sig som egen disciplin.

Marja-Leena Sarvikivi har i sin doktorsavhandling ”Reklam och marknadsföringstänkande i Finland. Varuhuset Stockmanns annonsering under 100 år" studerat Stockmanns tidningsannonser från ett sekel (1900-2000) för att utforska, hur varuhuset Stockmanns tidningsannonsering reflekterar förändringar i marknadsföringstänkande och reklam i Finland. Det omfattande materialet upptar totalt 1391 annonser på svenska, publicerade huvudsakligen i Hufvudstadsbladet, med början från den tid, då marknadsföring som disciplin anses ha uppstått, dvs. i början av 1900-talet.

– Jag har studerat annonserade produkter, varor och tjänster, samt argumenteringen i annonserna och det sätt på vilket argumenten framläggs. Förändringarna över tid studerades genom förändringarna i text och bild i Stockmanns tidningsannonser, säger Sarvikivi.

Avhandlingen bidrar till insikten om att produkternas betydelse för konsumenterna har förändrats och hur det beaktats i marknadsföringstänkandet.

- Min forskning visar att Stockmann haft en roll som trendsättare och pionjär inom detaljhandeln och varuhusverksamheten i Finland under det studerade seklet. Varuhuset har också varit föregångare inom marknadsföringstänkandet innan marknadsföringsteori i egentlig mening tog form i Finland, konstaterar Sarvikivi.

Enligt Sarvikivi har Stockmann i sin annonsering verkställt den utveckling som först senare framläggs inom marknadsföringsteori: en utveckling från produktfokus och nytta mot kundfokus och upplevelser.  

Mera information:
Marja-Leena Sarvikivi
E-post: marja-leena.sarvikivi@hanken.fi
Tfn: +358 40 725 2465

Marja-Leena Sarvikivi disputerar på onsdag 8.4 kl.12 på avhandlingen "Reklam och marknadsföringstänkande i Finland. Varuhuset Stockmanns annonsering under 100 år". Ämnet är marknadsföring.

Opponent: Anders Parment – Stockholm Business School
Kustos: Maria Holmlund-Rytkönen
Du kan läsa doktorsavhandlingen i sin helhet här.
Disputationen hålls online via Teams, länk här Opens in new window . Länken öppnar 8.4 kl.12.